MB-SR50N IW

OKNO OTWIERANE DO WEWNĄTRZ ZINTEGROWANE Z FASADĄ

Opis

Dane techniczne

Uf od 1,68
W/(m2K)
Izolacyjność termiczna
E2400
EN 12210
Odporność na obciążenie wiatrem
E1500
EN 122008
Wodoszczelność
E5/I5
Odporność na uderzenie

Charakterystyczną cechą systemu MB-SR50N IW jest możliwość stosowania okna otwieranego do środka, zintegrowanego z profilami słupów i rygli. Pole fasady z oknem o funkcji rozwierano uchylnej nie różni się w widoku zewnętrznym od sąsiadujących pól o szkleniu stałym. Zaletą tego rozwiązania jest jego różnorodność – dostępne są 3 odmiany fasady MB-SR50N IW: standardowa, z płaską listwą oraz konstrukcja typu EFEKT. W oknach systemu MB-SR50N IW przewidziane są wypełnienia o grubości w zakresie: 24 – 56 mm.

Systemy fasadowe

PARAMETRY TECHNICZNE:

  • Współczynnik przenikania ciepła: Uf od 1,68 W/(m2K)
  • Infiltracja powietrza: AE1200, EN 12152
  • Szczelność na wodę opadową: RE1200, EN 12154
  • Odporność na obciążenie wiatrem: 2400Pa, EN 13116
  • Odporność na uderzenie: E5/I5
  • Izolacyjność akustyczna: Rw=42 dB (w zależności od rodzaju zastosowanego wypełnienia)